Shadow Base

Hub Bore > 73.1 Hub

  • 15x6.5 Konig Wheels +40 5x100 73.1 Control Rims Matte Black (set Of 4)
  • 17x7 Maxxim Wheels +40 5x100 73.1 Maze Rims Black (set Of 4)
  • 17x7 Konig Wheels +40 5x100 73.1 Illusion Rims Black (set Of 4)
  • 17x7 Konig Wheels +45 5x100 73.1 Control Rims Matte Black (set Of 4)
  • 17x7 Konig Wheels +40 5x100 73.1 Lightning Rims White (set Of 4)
  • 16x7 Konig Wheels +40 5x100 73.1 Tweakd Rims Silver (set Of 4)
  • 16x7 Konig Wheels +40 5x100 73.1 Z-in Rims Matte Black (set Of 4)
  • 16x7 Maxxim Wheels +40 5x100 73.1 Chance Rims Gloss Black (set Of 4)
  • 16x7 Maxxim Wheels +40 5x100 73.1 Maze Rims Black (set Of 4)